Màster en
Musicoteràpia Transcultural

Formació apassionant que et despertarà noves formes de viure i sentir

3a Edició
Balneari 2
Balneari 2
Balneari 3
Balneari 3
Balneari 4
Balneari 4
Balneari 5
Balneari 5
Balneari 1
Balneari 1
Codi: 220017
Tipologia: Màster
Idioma: català
Data d'inici: 15/10/2022
Data darrera sessió presencial: 16/11/2024
Data de finalització: 16/11/2024
60 ECTS / 396 hores
( presencials: 378 / videoconferència: 18)
Horari:

dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h

Pràctiques externes: del 13/11/2023 al 05/10/2024
Data màxima de presentació pràcticum: 06/10/2024
Data màxima lliurament TFM: 13/10/2024
Presentació TFM: 16/11/2024

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació,  en el curs es podrien fer algunes de les matèries per videoconferència (via Zoom) i/o alterar dates d'alguns dels temes dins del mateix calendari establert.

Lloc de realització: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona)
Places: 25

Pràctiques externes

El caràcter professionalitzador del Màster ve donat fonamentalment per les 66h pràctiques externes tutoritzades que es fan en institucions dels àmbits de la salut, educatius o sòcio-comunitaris. En les pràctiques de musicoteràpia es porta a terme tot allò que s'aprèn, es treballa i vivència. Per aquest motiu es fa un petit treball anomenat Pràcticum al finalitzar-les, i el Treball Fi de Màster (TFM) té com a eix principal les mateixes pràctiques. A continuació es detallen...

A qui s'adreça

A titulats universitaris, especialment en aquelles titulacions vinculades a ciències de la salut, psicologia, ciències de l’educació, musicologia, humanitats, pedagogia, ciències socials, arts escèniques, belles arts i estudis superiors de música.

A persones interessades:

  • en el món de la musicoteràpia i els nous horitzons que el seu coneixement pot obrir tant a nivell professional com personal.­   
  • en conèixer i viure diferents models i en enfocaments de la musicoteràpia; i com aquests s'apliquen en diferents àmbits educatius, clínics i sociocomunitaris.
  • en gaudir i ressonar amb el treball vivencial i instrumental

Requisits d'admissió

Titulació universitària vinculada a Ciències de la Salut, Psicologia, Ciències de l’Educació, Musicologia, Humanitats, Pedagogia, Ciències Socials, Arts Escèniques, Belles Arts, Estudis Superiors de Música. Qualsevol altra titulació és també vàlida.
Hi ha la possibilitat que hi hagi persones sense titulació que per qüestions professionals o personals vulguin accedir a aquests estudis. En aquest cas, poden obtenir un certificat d’assistència, però no la titulació.

Per accedir als 15 crèdits específics del Màster (assignatures 11, 12 i 13 del pla d’estudis) cal acreditar coneixements musicals:
– Nivells professionals o superiors d’estudis musicals o professorat de música.
– Les persones que hagin cursat els 3 Cursos de Postgrau ja han adquirit coneixements en guitarra, percussió, percussió corporal, cant i tècniques vocals, dansa i expressió corporal, però si no tenen estudis oficials caldrà que presentin un currículum sobre coneixements musicals. Si la direcció ho creu oportú es farà una prova de nivell.
– També es farà prova de nivell, si es veu necessari, a l’alumnat que acrediti estudis de música no oficials.
– La direcció i coordinació del Màster determinaran, en funció del resultat, si la persona pot accedir a matricular-se.

Objectius

– Assolir el marc teòric referencial de la musicoteràpia.
– Conèixer i vivenciar els diferents models, mètodes i tècniques en musicoteràpia, i la seva aplicació en diferents àmbits d’intervenció.
– Tenir la capacitat d’utilitzar recursos musicals i psicocorporals per ajudar la persona, segons les seves necessitats dins la sessió, amb l’actitud de presència terapèutica, autenticitat, observació, empatia, escolta, acollida i respecte.
– Obtenir coneixements bàsics de neurobiologia i psicologia de la música.
– Saber quines són les qualitats pròpies dels elements constitutius de la música: melodia, harmonia, ritme, tonalitat, tempo, textura, altura, intensitat, timbre, duració, silencis... i la seva influència en la conducta humana en l’aspecte fisiològic, cognitiu, emocional, espiritual i social.
– Aprendre les funcions de la musicoteràpia i la seva connexió i diferència amb altres disciplines.
– Comprendre el rol professional i deontològic del musicoterapeuta.
– Adquirir coneixements sobre les principals patologies i grups de patologies, tècniques, mètodes, models d’intervenció i habilitats requerides en la intervenció clínica musicoterapèutica.
– Ésser capaç de desenvolupar la creativitat a l’hora d’escollir i aplicar els recursos musicals-sonors-corporals no verbals que s’escauen en diferents situacions terapèutiques, educatives i sociocomunitàries.
– Saber mostrar la musicoteràpia com a eina terapèutica.
– Adquirir la capacitat de recerca i anàlisi de la informació més rellevant dins l’àmbit de la musicoteràpia.
– Desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica en la planificació i intervenció musicoterapèutica.
– Aprendre a identificar i expressar sentiments i emocions utilitzant l’experiència corpòria-sonora-musical com a canal de comunicació.
– Saber com aplicar la musicoteràpia en diferents fases del procés terapèutic en un individu o grup, segons l’àmbit, la patologia o el camp d’aplicació.
– Adquirir habilitats instrumentals (guitarra; percussió; percussió corporal); vocals (cant, tècniques vocals); corporals (dansa; expressió corporal).

Sortides professionals

– Serveis sanitaris —o àmbits hospitalaris— (àrees d’oncologia, salut mental, cures pal·liatives, pediatria, obstetrícia, rehabilitació neurològica i funcional, i altres).
– Serveis sociosanitaris (residències i hospitals de dia).
– Centres residencials (salut mental, addiccions, diferents capacitats, gent gran, acollida).
Entitats públiques i privades de serveis socials. Grups d’ajuda mútua.
– Associacions relacionades amb la salut: patologies neurodegeneratives i neuromusculars (Parkinson, Alzheimer, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica, distròfia muscular, síndrome postpolio, etc.); patologies cròniques (fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, etc.); accidents vasculars cerebrals (ictus); malalties rares; altres.
– Centres penitenciaris i d’integració social.
– Institucions de psicoteràpia clínica.
– En els àmbits de l’educació i la pedagogia.
– Centres d’educació i centres d’educació especial.
– Tallers ocupacionals.
– Treball com a musicoterapeuta autònom.

Informació relacionada

Entrevista a TV Girona al director del Màster en Musicoteràpia, Antoni Aceves, i a la coordinadora, Cristina Romero (29/07/2019).

Presentació del Màster en Musicoteràpia Transcultural a les notícies de TV Girona (14/10/2020), minut 0:16:45.

També et pot interessar

Curs d'especialització

Musicoteràpia en els Àmbits Sanitari, Educatiu i Sociocomunitari

Edició: 2a Edició | Lloc: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona) | Idioma: Català / Castellà |Data inici: 03/12/2022
Preu: 540 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

La Interpretació de Dibuixos: una Eina per a Psicòlegs i Docents

Edició: 3a Edició | Lloc: ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM | Idioma: Català |Data inici: 22/02/2022
Preu: 195 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curs d'especialització

Enriquiment Curricular per a Fomentar el Talent a Primària, Secundària i Batxillerat

Edició: 5a Edició | Lloc: Escola Politècnica Superior - Campus de Montilivi (excepte el 18 de juliol que la classe es farà a l'aula4-5 de l'edifici Giroemprèn del Parc Científic i Tecnològic de la UdG) | Idioma: Espanyol |Data inici: 18/07/2022
Preu: 100 €
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

5.400 €
(1r curs: 2.500 € + 2n curs: 2.900 €)
Veure descomptes

Calendari

eventis