Màster en
Musicoteràpia Transcultural

Formació apassionant que et despertarà noves formes de viure i sentir

3a Edició

Requisits d'Admissió

– Titulació universitària vinculada a Ciències de la Salut, Psicologia, Ciències de l’Educació, Musicologia, Humanitats, Pedagogia, Ciències Socials, Arts Escèniques, Belles Arts, Estudis Superiors de Música. Qualsevol altra titulació és també vàlida.
– Hi ha la possibilitat que hi hagi persones sense titulació que per qüestions professionals o personals vulguin accedir a aquests estudis. En aquest cas, només podran matricular-se als Cursos de Postgrau obtenint certificat d’assistència però sense obtenir titulació. En cap cas podran matricular-se al Màster complet.

Informació sobre la matrícula al màster

En el curs 2022-2023 es realitzarà el primer curs del Màster en Musicoteràpia, que correspon amb el Diploma d'Especialització en Musicoteràpia (Diploma d'Expert en Musicoteràpia + Diploma d'Expert en Musicoteràpia Comunitària).

En el curs 2023-2024 es realitzarà el segon curs del Màster en Musicoteràpia*:

  • Diploma d'Expert en Musicoteràpia Intercultural

  • 15 ECTS corresponents a les assignatures de: Supervisions pràctiques i self-experience, Pràctiques Externes i Treball final de Màster (aquests ECTS només són matriculables pels estudiants que han realitzat el 1r curs).
    Nota: Els estudiants que es matriculin per primera vegada d'aquests estudis, només podran optar a matricular-se del Diploma d'Expert en Musicoteràpia Intercultural. Al fer clic a "Matricular-se" es redirigirà la matrícula al Diploma d'Expert.
    * Sempre que s'assoleixi el nombre mínim d'estudiants.

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs. 
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de preinscripció que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). 

eventis